بحث جاذبه اجرام کروی

بحث جاذبه اجرام کروی

 
ازمایش ساده نیروی گسیل بمرکزدرفضا
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ۱:۳۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
 

ازمایش ساده  نیروی گسیل بمرکزدرفضا

اگر دردرون یک توپ شفاف (که درون توپ دیده شود)مقداریک مشت ماسه بریزیم وتوپ راباهوای فشرده پر نمائیم که موقع چرخاندن توپ فضای درون توپ همراه با توپ بچرخد وتوپ را بایستگاه فضائی برده و توپ را در ایستگاه فضائی بدورمحورخود بچرخانیم ماسه های درون توپ درمرکزفضای توپ متمرکزشده وبهم فشرده میشوند وتا زمانی که توپ در حال چرخش باشد ذرات ماسه در مرکزتوپ باقی خواهند ماند  البته سرعت چرخش توپ نباید از حدی تجاوز کند که نیروی گریزازمرکز درمرکز توپ فعال شود سرعت بیش از اندازه سبب میشود که در مرکز توپ نیروی گریزازمرکز فعال شود و ذرات ماسه از مرکز به سمت پیرامون رانده شوند نیروی گسیل بمرکز بتنهائی در میدانهای وسیع فعال میشود که سرعت چرخش در پیرامون میدان بسیار زیاد و سرعت چرخش در مرکز میدان بسیار ضعیف ودر حد صفر باشد مانند سرعت چرخش در پیرامون ومرکز ستارگان وسیارات درمنظومه شمسی ولی اگر سرعت چرخش در مرکز میدان از حدی بیشتر تجاوز کند مانند ستارگان نوترونی نیروی گریزازمرکز درمرکز میدان فعال میشود وموادهسته درونی را به پیرامون میراند ومرکز جرم توخالی میشود

نظریه پرویز عشقه

 

 


 
comment نظرات ()