بحث جاذبه اجرام کروی

بحث جاذبه اجرام کروی

 
در چرخش اب ذرات درون اب بمرکز اب میروند
نویسنده : پرویز عشقه parviz eshgehe - ساعت ٥:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۱/٢۳
 

بایک ازمایش ساده اثبات میگردد که انررژی حرکت چرخش ذرات درون اب رااز پیرامون بمرکز اب میراند. اگر نیروی گریزازمرکز رادراب فعال نکنیم میتوانیم نیروی گسیل بمرکز را درون اب برروی ذرات مشاهده کنیم برای انجام این ازمایش مقدار یک مشت ماسه تمیز رادر یک تشت ریخته و باندازه دو بند انگشت برروی ماسه داخل تشت اب بریزید و با یک تکه چوب اب درون تشت را بچرخانید برای اینکه نیروی گریزازمرکز درون اب فعال نشود ظرف اب را نباید بچرخانیم بلکه اب درون تشت باید چرخانده شود و تشت اب باید ثابت بماند ولی اگر فشار حرکت چرخش ظرف اب را بچرخاند و سرعت چرخش ظرف اهسته تر ازسرعت چرخش اب باشد نیروی گسیل بمرکز همچنان درون اب فعال خواهد بود پس از چرخاندن اب خواهید دید که تمام ذرات ماسه از پیرامون بمرکز اب میروند و درمرکز برروی هم جمع میشوند حال ذرات ماسه رااز مرکز اب باطراف برانید و یک ظرف استوانه ای مانند قوطی اسپری را در مرکز تشت قرار دهید و مجددا اب درون تشت رابچرخانید ذرات ماسه بدور قوطی اسپری رفته و بقوطی می چسبند در حالی که همچنان اب را میچرخانید قوطی اسپری را از وسط تشت بردارید خواهید دید که بلافاصله ذرات ماسه درمرکز اب رفته و در مرکز تشت بر روی هم انباشته میشوند. انرژی حرکت چرخش در درون اب ازسنگینی ذرات میکاهد و ذرات رابسمت مرکز اب سنگین میکند هیچ دلیل دیگری وجود ندارد توضیح دهد که در حرکت چرخش در درون اب چرا ماسه ها ازپیرامون بمرکز اب میروند البته اجسامی که در سطح اب قرار داشته باشند از مرکز بسمت پیرامون میروند و نیروی گریزازمرکز بر رویشان فعال میشود و تنها اجسامی که درون اب قرار داشته باشند نیروی گسیل بمرکز بررویشان فعال میشود درون اب شباهت زیادی به فضای کیهانی دارد و بهمین علت فضانوردان در داخل اب اموزش می بینند و اکثر تمرین های فضانوردان در درون اب انجام میشود اجسام در درون اب سبکتر میشوند وانسان درون اب احساس بی وزنی میکند اگر به سنگی نخ ببندیم و در10 سانتیمتری درون اب سنگ را وزن کنیم در 50 سانتیمتری و 2 متری عمق اب وزن سنگ تغیری نمیکند و براحتی میتوانیم سنگ را از عمق دو متری اب بیرون بکشیم ولی اگر همین عمل را با جامدات انجام بدهیم سنگ هر چقدر بیشترزیر جامد قرار بگیرد سنگینتر میشود  و از دو متر زیر جامد دیگر نمیتوانیم سنگ را براحتی بیرون بکشیم  اب فشار را بطور یکسان در همه جهات منتقل میکند و باشیا درون اب فشاراز یک سمت وارد نمیشود و بهمین علت جسم در هر عمقی که باشد و هر مقدار اب که برروی جسم قرار داشته باشد وزن جسم در درون اب تغیر نمیکند اگر دستمان رازیر مقداری ماسه قراردهیم و یک سنگ را بر روی ذرات ماسه بگذاریم از طریق ذرات ماسه سنگینی سنگ بر روی دستمان حس میشود ولی اگر دستمان راداخل ظرفی از اب بگذاریم و سنگ را بداخل ظرف اب فرو ببریم مولکولهای اب سنگینی وزن سنگ را برخلاف جامدات بر روی دستمان نمی اندازد و مولکولهای اب سنگینی وزن خود رابرروی اشیا درون اب انتقال نمیدهد و بهمین جهت به وزن اجسام دراعماق اب اضافه نمیشود و مهمتر ازهمه درچرخش اب نیروی گریزازمرکز در درون اب خنثی میشود باید در نظر داشت اگر نیروی گریزازمرکز در درون اب فعال باشد امکان حرکت ذرات از پیرامون بمرکز اب وجود نخواهد داشت زیرا نیروی گریزازمرکز اجازه حرکت بمرکز را به هیچ جسمی نمیدهد عاملی که سبب رانده شدن اجسام از مرکز به پیرامون میشود فشار نیروئیست که بر روی عناصر زمین وجود دارد "وزن"این فشار به عناصر در حال چرخش اجازه نمیدهد عناصر در مرکز با پیرامون دریک خط شعاع حرکت چرخشی یکسان داشته باشند و سرعت چرخش فشار وسنگینی رااز مرکزبه پیرامون منتقل میکند و هرقدرجسم از مرکز دورتر شود به پیرامون سنگینتر میشود و فشار سرعت چرخش از مرکزبرروی جسم منجر میشود که سنگینی جسم به پیرامون رانده شود قوانین فیزیک در درون سیارات وخارج از محدوده سیارات با هم متفاوت است اتشگردانی را که ما در سطح زمین بچرخش در می اوریم باقدرت به پیرامون رانده میشود درفضای کیهانی  اتشگردان دراثر چرخش به پیرامون رانده وکشیده نمیشود اگر غیرازاین می بود هیچ ماهواره ای در مدار زمین باقی نمی ماند و بسرعت از زمین دور میشد درگردبادهای کیهانی یا چرخش فضا بدور محور خود برخلاف قوانین فیزیک وانچه که ما در سیاره خودمان مشاهده میکنیم فشار از پیرامون بمرکز میدان در حال چرخش وارد میشود و اجسام از پیرامون بسمت مرکز سنگین میشوند عدم وجود وزن بر روی اجسام درفضای کیهانی سبب میشود که اجسام از پیرامون بسمت مرکز تحت فشارحرکت چرخش فضا قرار گیرند و چون درون تشت اب مولکولهای اب فشار بار خود را بر روی ذرات درون اب نمی اندازند میتوان ماهیت طبیعی انرژی چرخش را همانگونه که در فضای کیهانی رفتار میکند و ذرات رادر مرکز یک میدان در حال چرخش جمع اوری میکند با نتیجه ضعیفتری درون اب مشاهده کرد این ازمایش طرز کار نیروی گسیل بمرکز را بما نشان میدهد در هر صورت وجود نیروئی که ذرات را از پیرامون بمرکز اب میراند نمیتوان نادیده گرفت و انرا انکار کرد چه بسا که وجود همین نیرو سبب پیدایش و پایداری اجرام کروی در درون کهکشانها باشد که بخاطر خودنمائی نیروی گریزازمرکز تاکنون از دید جهانیان پنهان مانده و کمبود این نیرو باعث شده فیزیکدانان نتوانند توضیح بدهند که چه نیروئی مواد سحابی را در یک مکان گرد هم جمع اوری میکند و جرم کروی چگونه ساخته میشود و نتوان یکسان سازی و وحدت بین نیروهای موجود ایجاد نمود وشکافی عمیق مابین جهان ماکروسکپی وجهان میکروسکپی ایجاد گردیده باعتقاد من نیروی مورد ذکر این توانائی را دارد که ابهامات موجود وچندگانگی در فیزیک را برطرف کند و فیزیک را برای عموم اقشار جامعه قابل درک نماید    نظر شما چیست                                                                                                                                                                              نظریه پرویز عشقه


 
comment نظرات ()