بحث جاذبه اجرام کروی

بحث جاذبه اجرام کروی

نیروی گریزازمرکزمجازی یاخیالی نیست نیروئست واقعی

                                                                                                                                                                                                                                           نیروی نیروی گریزازمرکزمجازی یاخیالی نیست ازفشاراین نیرو بجای پرس استفاده میشودازفشاراین نیرو برای ریخته گری وتولید زیورالات وبدلیجات استفاده میشود وبرای ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 52 بازدید

فشارهموزن جسم سرعت جسم راافزایش میدهد

فشارهموزن جسم چه درحال سقوط باشد وچه درحال حرکت سرعت جسم راافزایش میدهد  اگریک ماشین پانصدکیلوئی رادریک جاده صاف ومستقیم قراردهیم ومقدارپانصد کیلوفشارثابت  ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 38 بازدید

مقدارفشارسطحی (جاذبه)سیارات منظومه شمسی (بوسیله نظریه نیروی گسیل بمرکز)

مقدارفشارسطحی درسیارات منظومه شمسی (بوسیله نظریه نیروی گسیل بمرکز) مقدارفشارسطحی درسیارات منظومه شمسی برمبنای اندازه قطر وحرکت وضعی اعلام شده سیارات ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 44 بازدید
شهریور 91
1 پست
آبان 90
1 پست
آذر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
20 پست